Rešene vaje za poglavje:
 

Eksponentna in logaritemska funkcija

download pdf
  Prikaži teorijo [5]