Rešene vaje za poglavje:
 

Grafa in lastnosti funkcij sinus in kosinus

download pdf
  Prikaži teorijo [2]