Rešene vaje za poglavje:
 

Kot med funkcijama in enačba tangente

download pdf
  Prikaži teorijo [1]