Rešene vaje za poglavje:
 

linearna funkcoija

download pdf
  Prikaži teorijo [2]