Rešene vaje za poglavje:
 

Oksidacija in redukcija organskih spojin

download pdf
  Prikaži teorijo [1]