Rešene vaje za poglavje:
 

Reševanje linearne enačbe

download pdf
  Prikaži teorijo [1]