matematika fb
 

Polarni koordinatni sistemAvtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Spomnimo se pravokotnega koordinatnega sistema v ravnini, v katerem vsako točko zapišemo z dvema podatkoma:

 • koordinato x in

 • koordinato y.


Tudi v polarnem kooridnatnem sistemu opisujemo točke v ravnini - s to razliko, da sta koordinati točke določene z:

 • oddaljenostjo točke od koordinatnega izhodišča in

 • s kotom med osjo x in pa daljico med koordinatnim izhodiščem in točko.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kakšen koordinatni sistem izberemo za reševanje matematičnih problemov je povsem naša stvar - rezultat mora biti na koncu vedno enak. A pravilna izbira koordinat nam lahko v določenih primerih zelo olajša samo reševanje problema.


V primeru, da izberemo polarne kordinate, obenem izberemo polarni koordinatni sistem - ki se razlikuje od kartezičnega. Polarni koordinatni sistem v ravnini določata:

 • izhodišče O ali pol O;

 • pozitivni poltrak iz izhodišča p ali polarna os p.

Narišimo polarni koordinatni sistem:
Točka v polarnem koordinatnem sistemuLego točke, ki ni enaka izhodišču, določimo z dvema koordinatama:

 • z razdaljo r od pola O pa do dane točke in

 • s kotom φ, ki je kot med:

  • polarno osjo p in

  • daljice med točko in izhodiščem.

  Kot φ vedno merimo v pozitivni smeri (nasprotna smer urinega kazalca) njegova vrednost pa je med 0°≤ φ <360°.


Koordinati φ in r imenujemo polarni koordinati točke in ju zapišemo kot urejen par:
Pogosto je koordinata φ namesto v kotnih stopinjah podana v radianih. φ je tako omejen med 0 ≤ φ < 2π.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Množice točk v polarnem koordinatnem sistemuV nadaljevanju si bomo ogledali nekaj množic točk v polarnem koordinatnem sistemu. Te množice so zanimive zato, ker jih s polarnimi koordinatami precej enostavneje opišemo kot s kartezičnimi.


KrožnicaKrožnica je množica točk na ravnini, ki so enako oddaljene od izhodišča in sicer jo lahko opišemo s:


 • Kartezičnimi koordinatami


  Krožnica je v pravokotnem koordinatnem sistemu (in s središčem v v izhodišču) podana z enačbo:
 • Polarnimi koordinatami


  V polarnem koordinatnem sistemu je krožnica določena precej bolj ensotavno in sicer z enačbo:
  kjer je:

  • a številčna vrednost polmera krožnice (neko realno število);

  • φ pa zavzame vse možne vrednosti od 0° do 360°.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


PoltrakPoltrak je množica vseh takšnih točk v polarnem koordinatnem sistemu, ki:

 • poljuben r in

 • enak φ.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


KolobarKolobar je množica točk med dvema krožnicama. Povedano drugače: v kolobarju so točke omejene z najmanjšo in največjo dano razdaljo od izhodišča. Enačba kolobarja v polarnem koordinatnem sistemu je:
kjer sta:

 • najmanjša razdalja in

 • največja dovoljena razdalja za oddaljenost od izhodišča.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Krožni izsekV polarnem koordinatnem sistemu je krožni izsek množica točk, kjer:

 • prva koordinata, r, zavzame poljubne vrednosti od izhodišča O;

 • druga koordinata, φ, pa je omejena z dvema vrednostma:

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izsek kolobarjaIzsek kolobarja je množica točk, kjer sta obe polarni koordinati omejeni.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar