Zapiši polinom, če velja:

Polinom je tretje stopnje. Ima vodilni koeficient enak 1 in prosti člen enak -2.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK