Zapiši polinom, če velja:

Polinom je tretje stopnje, ima vodilni koeficient enak 3 in prosti člen enak -2.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK