Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi
 

Preverjanje pred pisno nalogo - polinomi vaja 23


Dana sta polinoma


  • Delite polinom p(x) s polinomom q(x) in zapišite količnik in ostanek.

  • Izračunajte skupno ničlo obeh polinomov.

  • Izračunajte vrednost izraza .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh