Zapiši polinom, če velja:

Polinom je tretje stopnje. Prosti člen je enak 6, koeficient linearnega člena je enak -11.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK