Polinomi in racionalne funkcije
 

Polinomi in racionalne funkcije vaja 14


Dani sta funkciji


in


.


Nariši grafa obeh funkcij v skupni koordinatni sistem in izračunaj koordinate njunih presečišč.


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK