Polinomi in racionalne funkcije
 

Polinomi in racionalne funkcije vaja 4


Dan je polinom .


  • Pokaži, da je njegova ničla, in poišči še preostale ničle.

  • Zapiši koordinati točke , v kateri graf polinoma seka ordinatno os, in graf tudi nariši.

  • Zapiši neznani koordinati točk in tako, da bosta točki ležali na grafu danega polinoma.


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK