Položajna izomerija fb
 

Položajna izomerija
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Položajni izomeri so izomeri, kjer imajo molekule:

  • enako molekulsko formulo,

  • a različen položaj značilnih struktur.


Značilne strukture so:

  • multiple vezi (dvojne in trojne vezi),

  • funkcionalne skupine,

  • heteroatomi.

Poglejmo si vsako skupino pobližje.


Položajni izomeri in multiple veziPoložajni izomeri, ki vsebujejo multiple vezi, imajo običajno:

  • enako osnovno ime,

  • razlikujejo pa se v številih, ki označujejo pozicije multiplih vezi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Več kot je v spojini multiplih vezi (strukturnih značilnosti), več različnih kombinacij lahko dobimo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Položajni izomeri in funkcionalne skupinePoložajni izomeri, ki vsebujejo funkcionalne skupine, se ravnotako razlikujejo samo po številih, ki opisujejo pozicijo posameznih funkcionalnih skupin.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko izrisujemo položajne izomere, običajno upoštevamo vse skupine - vključno z multiplimi vezmi. Vezane funkcionalne skupine so lahko:

  • enake, kar pomeni, da je na osnovno molekulo vezaih več enakih (npr. več hidroksilnih / aminskih / idr. skupin) skupin,

  • različne, kar pomeni, da so na osnovno molekulo vezane samo različne skupine.


Položajni izomeri in heteroatomiPoložajni izomeri, ki vsebujejo heteroatome (kot npr. halogene elemente) se med seboj razlikujejo po tem, kje so heteroatomi vezani.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Napotki k risanju položajnih izomerovHitro se lahko pripeti, da pri premikanju alkilnih skupin pomotoma spremenimo osnovni skelet oziroma njegovo dolžino. V tem primeru moramo paziti, da ne izrišemo verižnega izomera.


Pri izrisovanju položajnih izomerov moramo paziti, da ne spreminjamo osnovnega skeleta in funkcionalnosti spojine.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Prav tako se lahko zmotimo pri premikanju heteroatomov znotraj molekule in spremenimo funkcionalnost skupine. Namesto položajnega izomera se nam lahko zgodi, da narišemo funkcionalni izomer. Poglejmo primer.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK