Matura 2013, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2013, spomladanski rok, višji nivo vaja 1


Rešite naslednje naloge iz deljivosti:


  • Z računom preverite, ali je polinom deljiv z . Zapišite odgovor.


  • Dokažite, da je vsota štirih potenc števila 5, katerih eksponenti so zaporedna naravna števila, deljiva s 26 .


  • S popolno indukcijo dokažite, da za vsako naravno število n.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej