Poklicna matura 2007, jesenski rok fb
 

Presečišče premic
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Pri reševanju nalog z iskanjem presečišča dveh premic v koordinatnem sistemu so možne tri rešitve:

  • premici se sekata v presečišču, ki je točno določena točka

  • premici sta vzporedni in se ne sekata

  • premici sovpadata in je rešitev vsaka točka, ki leži na tej premici


Do rešitve lahko pridemo

  • grafično (v pravokotni koordinatni sistem narišemo premici in iz grafa preberemo rešitev);

  • računsko (reševanje sistema dveh enačb).


Koordinati presečišča sta takšna in , ki zadoščata obema enačbama, saj presečišče leži na obeh premicah. To pomeni, da za iskanje te točke rešimo s sistem dveh linearnih enačb z dvema neznakama.


Premici se sekata v presečišču, ki je točno določena točkaIskanje presečišča si bomo najlažje ogledali na konkretnih primerih.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Premici sta vzporedni in se ne sekataDve premici sta vzporedni natanko takrat, ko imata enaka smerna koeficienta. Če sta premici vzporedni se nikoli ne sekata in zato ne moremo izračunati presečišča. Sistem enačb tako nima rešitve.


Oglejmo si konkretni primer ko sta premici vzpredni.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Premici sovpadata - rešitev je vsaka točka na premiciIz prejšnjih primerov smo videli, da imata dve premici lahko eno ali nobeno skupno točko. V zadnjem primeru pa si bomo videli, da imata premici lahko vse točke skupne. To je takrat ko sovpadata ali z drugimi besedami da sta identični.


Oglejmo si konkretni primer ko premici sovpadata.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman