Poklicna matura 2007, jesenski rok
 

Poklicna matura 2007, jesenski rok vaja 12


Dani sta enačbi parabole
in premice
  • Parabolo in premico natančno narišite v dani koordinatni sistem.

  • Izračunajte abscisi presečišč parabole in premice.

  • Za katere x leži premica nad parabolo?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh