Preverjanje pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 1. šolsko nalogo vaja 1


Dani sta množici in in preslikava s predpisom .


  • Preslikavo f predstavi s tabelo in puščičnim diagramom.

  • Določi definicijsko območje in zalogo vrednosti preslikave f.

  • Ugotovi, ali je preslikava injektivna, surjektivna, bijektivna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina