Preverjanje pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 1. šolsko nalogo vaja 11


V krogu pripada središčnemu kotu α = 63° krožni lok z dolžino . Nariši skico, nato izračunaj polmer kroga in ploščino krožnega izseka, ki pripada središčnemu kotu α.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina