Preverjanje pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 1. šolsko nalogo vaja 12


V enakokrakem trapezu meri višina v = 24 cm, osnovnica c = 30 cm, kraka pa b = d = 26 cm. Nariši skico, nato pa izračunaj osnovnico a, ploščino S in kot α (velikost kota zaokroži na kotne minute).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina