Preverjanje pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 1. šolsko nalogo vaja 2


Dana je daljica AB s krajiščema A(-2,4) in B(3,-3).


  • Zapiši enačbo premice, na kateri leži daljica AB, v vseh treh oblikah. Poimenuj posamezne oblike enačbe premice.

  • Zapiši enačbo premice, ki je vzporedna daljici AB in poteka skozi koordinatno izhodišče, v eksplicitni obliki.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina