Preverjanje pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 1. šolsko nalogo vaja 3


Imamo premico p z enačbo in premico q z enačbo .


  • Izračunaj koordinati presečišča premic p in q.

  • Določi presečišči premice p s koordinatnima osema.

  • Določi neznano koordinato točke A(3,y), tako da bo točka A ležala na premici q.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina