Preverjanje pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 1. šolsko nalogo vaja 5


Če od petkratnika prvega števila odštejemo trikratnik drugega števila, dobimo število . Če prvemu številu prištejemo dvakratnik drugega števila, dobimo število . Določi števili.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina