Preverjanje pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 1. šolsko nalogo vaja 5


V paralelogramu ABCD s ploščino in notranjim kotom sta dolžini stranic

a in b v razmerju . Izračunaj stranici a in b ter višino .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina