Preverjanje pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 1. šolsko nalogo vaja 7


Ploščina enakokrakega trikotnika (a = b) meri , osnovnica pa . Izračunaj višino na osnovnico , krak a, višino na krak in kot α (velikost kota zaokroži na kotne minute).


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina