Preverjanje pred 2. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 2. šolsko nalogo vaja 11


Imamo trikotnik . Oglišče C prezrcalimo čez oglišče B in dobimo točko D. Nato prezrcalimo točko D čez nosilko stranice AB in dobimo točko E. Nariši skico.

Dokaži, da je trikotnik enakokrak.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina