Preverjanje pred 2. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 2. šolsko nalogo vaja 8


V trikotniku meri notranji kot in zunanju kot . Izračunaj preostale notranje in zunanje kote trikotnika .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina