Preverjanje pred 2. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 2. šolsko nalogo vaja 7


V trikotniku je razmerje notranjih kotov , razlika zunanjih kotov . Izračunaj notranje in zunanje kote trikotnika.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina