Preverjanje pred 2. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 2. šolsko nalogo vaja 4


Dana sta vzporedna poltraka p in s. Premica r je pravokotna na eno od daljic (kot je označeno na sliki). Izračunaj velikost kotov in . Obvezno zapiši pot do rešitve, uporabljaj sliko.
 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina