Preverjanje pred 2. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 2. šolsko nalogo vaja 3


V ravnini sta dani točki A in B. Različni točki C in D ležita v isti polravnini premice skozi A in B tako, da je |AC| = |BC| in |AD| = |BD|. Nariši skico. Dokaži, da je premica skozi C in D simetrala daljice AB.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina