Preverjanje pred 3. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 3. šolsko nalogo vaja 1


Konstruiraj (z ravnilom in šestilom; skica je obvezna):


  • trapez ,

  • enakokraki trapez ,

  • romb (včrtaj mu krožnico),

  • romb ,

  • paralelogram . 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina