Preverjanje pred 3. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 3. šolsko nalogo vaja 10


V pravokotnem koordinatnem sistemu v prostoru sta dani točki in . Točko prezrcalimo čez točko in dobimo točko . Nariši skico in izračunaj koordinate točke . Uporabi krajevne vektorje.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina