Preverjanje pred 3. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 3. šolsko nalogo vaja 11


Vektor izrazi kot linearno kombinacijo vektorjev in . Ali vektorji , in tvorijo bazo prostora? Odgovor utemelji.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina