Preverjanje pred 3. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 3. šolsko nalogo vaja 12


Dan je trikotnik z oglišči , , .


  • Zapiši vektorja in .

  • Zapiši koordinate razpolovišča stranice .

  • Zapiši koordinate težišča trikotnika.

  • Vektor zapiši kot linearno kombinacijo vektorjev in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina