Preverjanje pred 3. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 3. šolsko nalogo vaja 3


Premica je tangenta na krožnico s središčem . Izračunaj kota in (zapiši postopek računanja). Izračunane kote (vmesne rezultate) lahko vpišeš v skico. 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina