Preverjanje pred 3. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 3. šolsko nalogo vaja 5


V pravokotniku leži točka na stranici , tako da je . Točka je razpolovišče stranice . Naj bo in .


Vektorje , , in zapiši kot linearno kombinacijo vektorjev in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina