Preverjanje pred 3. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 3. šolsko nalogo vaja 6


Imamo kvader (oglišče je nad ogliščem , oglišče je nad ogliščem oglišče je nad ogliščem , oglišče je nad ogliščem ). Točka je presečišče diagonal pravokotnika . Točka je presečišče diagonal pravokotnika .


Pokaži, da sta vektorja in kolinearna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina