Preverjanje pred 3. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 3. šolsko nalogo vaja 7


V paralelogramu leži točka na stranici tako, da je . Točka je presečišče daljice in diagonale . Izračunaj razmerje . Nariši skico.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina