Preverjanje pred 3. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 3. šolsko nalogo vaja 9


Izračunaj koordinate četrtega oglišča in koordinate presečišča diagonal paralelograma :


.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina