Preverjanje znanja - polinomi
 

Preverjanje znanja - polinomi vaja 14


Na sliki je graf polinoma p četrte stopnje. Za katere vrednosti spremenljivke x ima polinom p negativne vrednosti? Zapiši predpis za polinom p. 

glavni avtor in urednik gradiva: mojca plut