Primer A
 

Primer A vaja 1


Na dana vprašanja najdi odgovore:


  • Zapiši nevtralni element za seštevanje in nevtralni element za množenje v množici celih števil:   in  .

  • Zapiši distributivnostni zakon oziroma zakon o razčlenjevanju:  .

  • Kakšna cela števila poznamo?  .

  • Izpostavi skupni faktor 21ab – 7a + 14ac =  .

  • Dana je operacija odštevanja: a - b = c. Kako imenujemo a, b, c?  .

  • Ali je a = 5 rešitev enačbe 3a(2a - 4) = 7a +1? Dokaži!  .

  • Zapiši asociativnostni zakon oziroma zakon o združevanju za seštevanje:  .

  • Dano je naravno število n + 11. Zapiši predhodnika in naslednika:  .

  • Kako množimo potence z isto osnovo?  .

  • Dana je operacija odštevanja x : y = z. Kako imenujemo x, y, z?  .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar