Primer A
 

Primer A vaja 2


Vstavi vrednosti in v izraz in izračunaj vrednost:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar