Primer A
 

Primer A vaja 1


V pravokotnem trikotniku ABC projekcija katete a na hipotenuzo c meri , višina na hipotenuzo pa .

  • Skiciraj trikotnik in projekcije na hipotenuzo;

  • natančno izračunaj in ter rezultate delno koreni;

  • izračunaj kot α.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar