Primer A
 

Primer A vaja 10


Grafično reši enačbo oziroma neenačbo in zapiši rešitve: 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar