Primer A
 

Primer A vaja 9


Nariši in zapiši preseke oziroma unije intervalov: 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar