Primer A
 

Primer A vaja 4


Trapez ABCD je podan s podatki: a = 9 cm, b = 4,5 cm, c = 3 cm in e = 7 cm.


Izračunaj

  • kot beta β

  • višino v.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar