Primer A
 

Primer A vaja 5


Podani so podatki deltoida: a = 5 cm, d = 3 cm in kot .

Izračunaj

  • diagonalo e

  • kot delta .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar