Primer A
 

Primer A vaja 5


Trikotnika ABC in A'B'C' sta podobna. Vrednosti podatkov na skici so v cm.

Izračunaj manjkajoče podatke:

Naslov


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar