Primer B
 

Primer B vaja 1


Izračunaj največji skupni delitelj D(a,b) in najmanjši skupni večkratnik v(a,b)

števil 420 in 495.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar