Primer B
 

Primer B vaja 2


Izračunaj največji skupni delitelj D(a,b) in najmanjši skupni večkratnik v(a,b) izrazov in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar